Privacy policy

ŠIOJE PRIVATUMO POLITIKOJE PATEIKIAME JUMS SVARBIĄ INFORMACIJĄ APIE TAI, KOKIAIS BŪDAIS RENKAME, KOKIAIS TIKSLAIS NAUDOJAME IR KAIP SAUGOME JŪSŲ ASMENINĘ INFORMACIJĄ.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-16.

VšĮ „Indrės Sorokaitės Tinklinio Akademija“ įmonės kodas 305126066 (toliau tekste vadinama – Indrės Sorokaitės Tinklinio Akademija). Privatumo politikoje vertina ir saugo Jūsų pateikiamų ir/ar gaunamų duomenų privatumą. Todėl ši Privatumo politika (toliau tekste vadinama – Politika) skirta informuoti Jus apie mūsų veiklose, tinklalapyje www.isvolley.com  (toliau tekste vadinama – Interneto svetainė), surenkamus, naudojamus ir saugomus Jūsų asmens duomenis.

Šioje Politikoje pateikta informacija parengta vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (angl. General Data Protection Regulation, toliau – GDPR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroniniu ryšių įstatymu ir kitų susijusių aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

Mes pasiliekame teisę bet kada atnaujinti ir/ar pakeisti šią Politiką. Atnaujinta ir/ar pakeista Politika įsigalioja nuo jos paskelbimo Interneto svetainėje dienos, atsižvelgiant į tai Jums yra rekomenduojama periodiškai patikrinti Politiką, atkreipiant dėmesį į informacijos atnaujinimo datą, kurią pateikiame Politikos teksto viršuje.

Jūs pateikdami savo asmens duomenis, esate informuoti, kad mes juos rinksime, kaupsime, sisteminsime, naudosime ir tvarkysime šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka. Jūs pateikdami savo asmens duomenis turite įsitikinti, kad pateikiami duomenis būtų tikslūs ir teisingi. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą/nuostolius, Jums ar tretiesiems asmenims atsiradusią dėl Jūsų pateiktų netikslių ir/ar neteisingų duomenų.

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai. Išsami informacija apie galimus tvarkymo pagrindus, tikslus, surenkamus asmens duomenis bei saugojimo terminus yra pateikiama, šios Politikos teksto apačioje – Asmens duomenų informacinėje lentelėje. 

1.AR MAN SKIRTA IR REIKALINGA ŠI POLITIKA?

Šioje Politikoje pateikiame Jums svarbią informaciją su kuria rekomenduojame atidžiai susipažinti, ypač prieš atliekant bet kokius aktyvius veiksmus Internetinėje svetainėje, nes jie gali būti susiję su tuo kaip mes renkame, naudojame ir saugome Jūsų asmeninę informaciją, kuri gali būti panaudota Jūsų tapatybei nustatyti (toliau tekste vadinama – Asmens duomenys). Asmens duomenys mums gali tapti žinomi ir saugomi elektroniniu ar kitu būdu, kai Jūs, pavyzdžiui, atliekate nors vieną iš žemiau išvardintų aktyvių veiksmų:

 • Apsilankėte mūsų Internetinėje svetainėje ir atlikote aktyvius veiksmus t. y. užpildėte užklausos formą, susisiekėte su paslaugas teikiančiu departamentu ir/arba darbuotoju, užsisakėte naujienlaiškį;
 • Užsisakėte Interneto svetainėje teikiamas paslaugas ir/ar prekes (pvz. užsiregistravote į stovyklą);
 • Atlikote aktyvius socialinių tinklų veiksmus t. y. parašėte žinutę, palikote atsiliepimą ir/arba komentarą ir t. t.;
 • Sutikote gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus;
 • Pateikėte atsiliepimą, prašymo/skundo formą;
 • Lankėtės Indrės Sorokaitės Tinklinio Akademijos veiklos teritorijoje, sporto arenos viduje ir/ar kitose veiklai priklausančiose patalpose;
 • Sudarėte sutartį su mumis ir kita.

2.KAS ATSAKINGAS UŽ MANO DUOMENŲ TVARKYMĄ?

Kaip nurodyta Asmens duomenų informacinėje lentelėje, pateiktoje šios Politikos apačioje, prie atskirų duomenų tvarkymo tikslų, Jūsų duomenų valdytojas, atsikingas už tvarkomų duomenų surinkimą, naudojimą ir saugojimą atitinkamai yra:

 • VšĮ „ Indrės Sorokaitės Tinklinio Akademija
  Įm, kodas 305126066
  Adresas: Adresas Kauno m. Hipodromo g. 46-11 

3.KODĖL IR KOKIE MANO ASMENS DUOMENYS GALI BŪTI RENKAMI?

Mes savo veiklose atsižvelgdami į asmens duomenų rinkimo tikslus galime rinkti, naudoti ir saugoti skirtingus Jūsų asmens duomenis, kurie gali identifikuoti Jūsų asmens tapatybę. Politikos teksto apačioje pateikiame išsamią – Asmens duomenų informacinę lentelę, kurioje nurodome kokiu tikslu, kokią informaciją, kiek laiko ir kokiu pagrindu saugome Jūsų asmens duomenis. Prašome atidžiai peržiūrėti šią lentelę, kurioje pateikta pagrindinė Jūsų Asmens duomenų informacija. 

4.AR PRIVALAU JUMS PATEIKTI SAVO ASMENINĘ INFORMACIJĄ?

Mes renkame Jūsų Asmens duomenis tik tuo tikslu, kad operatyviai ir tinkamai reaguotume į Jūsų kaip kliento/vartotojo užklausas, prašymus, skundus ir/arba kitus aktyvius veiksmus ir tik tam, kad suteiktume Jums geriausią aptarnavimo ir teikiamų paslaugų kokybę. Jums nepateikus informacijos ir/arba ją pateikus su klaidomis mes negalėsime suteikti paslaugų, tinkamai sureaguoti į Jūsų užklausas, prašymus, skundus ir/arba kitus reikalavimus, kurie reikalauja mūsų veikimo. Kad galėtumėme Jums suteikti paslaugas, Jūs duomenis privalote pateikti šios Politikos teksto apačioje – Asmens duomenų informacinėje lentelėje nurodytais tikslais.

Jūs pateikdami savo asmens duomenis, esate informuoti, kad mes juos rinksime, kaupsime, sisteminsime, naudosime ir tvarkysime tik šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

5.KIEK LAIKO SAUGOTE MANO ASMENINIUS DUOMENIS?

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai. Išsami informacija apie galimus tvarkymo tikslus ir tais tikslais gautų asmens duomenų saugojimo terminus yra pateikiama šios Politikos teksto apačioje – Asmens duomenų informacinėje lentelėje. 

Nebereikalingi asmens duomenys ir/ar duomenys kuriems yra suėjęs saugojimo terminas yra sunaikinami ir/ar negrįžtamai ištrinami.

Mes įsipareigojame imtis visų galimų techninių ir administracinių priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų sunaikinami ir/ar ištrinami tikslingai, sąžiningai ir neprieštarautų teisės aktuose nustatytų terminų reikalavimų.

6.AR LANKYDAMASIS ORGANIZUOJAMOSE VEIKLOSE GALIU BŪTI NUFOTOGRAFUOTAS/ NUFILMUOTAS?

Mes vykstančių treniruočių, stovyklų metu galime fotografuoti ir filmuoti ir dėl šių veiksmų Jūsų atvaizdas gali būti užfiksuotas fotonuotraukose ir/ar vaizdo įrašuose, kuriuos mes galime naudoti tik visuomenės informavimo tikslais, pranešant visuomenei apie vykstančius ir/ar vykusius sporto renginius. Mes įsipareigojam tokių nuotraukų naudojimu nepažeisti Jūsų garbės ir orumo bei publikuoti jas tik mūsų socialinės žiniasklaidos paskyrose ir Interneto svetainėje. Mūsų organizuojamų veiklų ir/ar kitų susijusių  renginių  fotonuotraukų ir video medžiagos rinkimas, tvarkymas ir saugojimas yra pateikiamas šios Politikos teksto apačioje – Asmens duomenų informacinėje lentelėje. 

Jeigu Jūs pageidaujate, kad Jūsų atvaizdas, kurį mes viešiname savo socialinės žiniasklaidos paskyrose ir/ar Interneto svetainėje būtų anonimizuotas, tokiu atveju prašome susisiekti su mumis el. paštu info@isvolley.com .

Informuojame, kad žiniasklaidos atstovai gali publikuoti Jūsų nuotraukas tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų. Mes nekontroliuojame ir neatsakome už žiniasklaidos atstovų veiksmus.

7.KAIP MANO DUOMENYS TVARKOMI TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS?

Mes Jums galime siųsti reklaminius pranešimus, prekių ir/ar paslaugų pasiūlymus, naujienlaiškius ar kitus Jums naudingus pasiūlymus, tik tuo atveju jeigu Jūs esate ne jaunesni kaip 14 metų amžiaus ir užsisakydami mūsų prekes ir/ar paslaugas, pildydami atitinkamas anketas ir/ar užklausas suteikėte tokią teisę, aiškiai pateikiant savo sutikimą atliekant prašomus aktyvius veiksmus, tokius kaip varnelės pažymėjimas, raštiškas sutikimas, el. pašto pateikimas.

Rinkodaros tikslais Jūsų renkami asmens duomenys ir jų saugojimo trukmė yra nurodoma, šios Politikos teksto apačioje pateiktoje – Asmens duomenų informacinėje lentelėje. 

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti užsakytas tiesioginės rinkodaros paslaugas ir nebegauti pasiūlymų bei naujienų pranešimų. Atsisakyti tokių paslaugų Jūs galite bet kokiu metu naujienlaiškio apačioje paspaudę atitinkamą paslaugų atšaukimo nuorodą arba susisiekdami su mumis el. paštu info@isvolley.com.

8.AR MANO PATEIKIAMI DUOMENYS YRA SAUGŪS?

Mes Jūsų Asmens duomenis tvarkome atsakingai ir saugiai, atsižvelgdami į įstaigų direktorių patvirtintas „Asmens duomenų tvarkymo taisykles“ bei technines ir organizacines priemones skirtas apsaugoti Jūsų Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, ar bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Mes vadovaujamės šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 • Asmens duomenis renkame tik apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 • Asmens duomenis tvarkome sąžiningai ir tik pagal pirminę paskirtį;
 • Asmens duomenis saugome ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;
 • Asmens duomenų tvarkymo darbus paskiriame atlikti tik darbuotojus, kuriems yra suteikta tokia teisė;
 • Asmens duomenis tvarkome tik naudojantis protingomis techninėmis ir administracinėmis priemonėmis;
 • Asmens duomenis atskleidžiame trečiosioms šalims tik esant teisiniam pagrindui;
 • Apie užfiksuotą ar numanomą Asmens duomenų pažeidimą informuojame Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją;
 • Atliekame periodinį darbuotojų žinių gilinimą Asmens duomenų tvarkymo klausimais.

9.KAM GALITE ATSKLEISTI MANO ASMENS DUOMENIS?

Mes perduodame Jūsų duomenis gavėjams kaip nurodyta šios Politikos teksto apačioje pateiktoje – Asmens duomenų informacinėje lentelėje.

Mes Jūsų Asmens duomenis galime atskleisti siekdami apginti savo teises ir interesus ir/arba suteikti reikalaujamą informaciją teismui, teisėsaugos įstaigoms ir valstybės institucijoms tik tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai. Taip pat galime atskleisti Asmens duomenis kitoms įmonėms/įstaigoms siekdami įvykdyti paslaugų teikimą ir/ar sutarties įsipareigojimus, tik tokia apimtimi kiek tai yra būtina atitinkamoms paslaugoms suteikti, kaip pvz. IT sistemų administravimas, buhalterinė apskaita, audito atlikimas.

10.AR GALI KITOS ĮMONĖS RINKTI MANO ASMENS DUOMENIS?

Internetinėje svetainėje gali būti pateikiama trečiųjų šalių (kitų įmonių) reklama ir/ar nuoroda į kitas Interneto svetaines. Trečiosios šalys yra tiesiogiai atsakingos už pateikiamos reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad ji atitiktų visus taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus. Mes nesame atsakingi už trečių šalių Interneto svetainių turinį ar jų naudojamas privatumo užtikrinimo priemones. Paspaudus aktyvią nuorodą iš mūsų Internetinės svetainės į kitas Internetines svetaines, Jums rekomenduojama susipažinti su atitinkamos svetainės privatumo politika prieš atliekant bet kokius aktyvius veiksmus.

Mes galime vykdyti/viešinti konkursus, viktorinas ir akcijas, kurios organizuojamos ir vykdomos kitų organizacijų, įmonių ir/ar fizinių asmenų, kurių metu gali būti renkami Jūsų Asmens duomenys. Mes nesame atsakingi už tokių trečių šalių naudojamas Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo, saugojimo užtikrinimo priemones, todėl rekomenduojama prieš atliekant bet kokius aktyvius veiksmus susipažinti su pateikiama informacija apie konkursą, viktoriną  ar akciją kurioje ketinate dalyvauti ir jiems taikomą privatumo politiką.

11.KOKIAS SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONES NAUDOJAME?

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ; „Follow“ ir pan. naudojimą bei kitą komunikaciją), kontroliuoja atitinkamo socialinio tinklo valdytojas.

Mes turime ir administruojame paskyras žemiau išvardintose socialinės žiniasklaidos priemonėse. Rekomenduojame Jums perskaityti šių trečiųjų šalių privatumo politikas ir tiesiogiai susisiekti su socialinių tinklų paslaugų teikėjais, kilus klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo:

„Facebook“, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.facebook.com/policy.php
„Instagram“, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://help.instagram.com/402411646841720
„YouTube“, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
„Twitter“, kurio privatumo politika yra pateikia adresu https://twitter.com/en/privacy
„LinkedIn“, kurio privatumo politika yra pateikia adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

12.KOKIOS YRA MANO TEISĖS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO?

Jeigu šios Politikos tikslais tvarkome Jūsų Asmens duomenis arba Jūs turite pagrindo manyti, kad mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, tokiu atveju Jūs turite šias teises:

Teisę žinoti – žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą;
Teisę susipažinti – susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
Teisę ištaisyti – reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti savo neišsamius duomenis;
Teisę sunaikinti ir būti pamirštam – savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus;
Teisę apriboti – reikalauti, kad mes apribotume Jūsų duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių;
Teisę perkelti – teisę į duomenų perkėlimą;
Teisę nesutikti – kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys ir bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis.

Siekdami įgyvendinti Jums priklausančias teises privalote raštu kreiptis į mus (žemiau pateiktais kontaktais) ir nurodyti reikalaujamas įgyvendinti teises, į kurias mes įsipareigojame atsakyti šioje Politikoje nustatyta tvarka ir terminais.

13.KAIP SUSISIEKTI SU MUMIS?

Siekdami įgyvendinti savo teises, pateikti prašymus, skundus ar reikalavus Jūs privalote susisiekti su mumis raštu šiais nurodytais būdais:

Mūsų asmens duomenų pareigūno paštu: info@isvolley.com 

Mes įsipareigojame į Jūsų gautus raštiškus prašymus, skundus, ar reikalavimus atsakyti raštu teisės aktų nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo gavimo dienos. Išimtinais atvejais šis terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir turimų užklausų skaičių.

Informuojame, kad jeigu Jūs nepateiksite savo kontaktinių duomenų, jie bus klaidingi ir/arba bus pakeisti mes negalėsime su Jumis susisiekti ir atsakyti į Jūsų prašymą, užklausą, skundą.

Mums nesuteikus Jūsų prašomos informacijos ar turint pagrįstą pretenziją dėl Asmens duomenų tvarkymo, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę Duomenų apsaugos inspekciją, pateikiant motyvuotą pretenziją nurodytais kontaktais: L. Sapiegos g. 17, Vilnius; el. paštu: ada@ada.lt.

PAGRINDINĖ ASMENS DUOMENŲ INFORMACINĖ LENTELĖ

Šioje lentelejė, kuri yra suskirstyta į patogias atskiras kategorijas, pateikiame išsamią informaciją apie tai kaip mes renkame, tvarkome ir saugome Jūsų asmens duomenis.

1.ORGANIZUOJAME RENGINIUS IR VEIKLAS, KURIUOSE DALYVAUJATE

Eil. Nr. Kada tvarkomi Jūsų duomenys? Duomenų valdytojas Asmens duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Asmens duomenų saugojimo terminas Teisinis pagrindas Duomenų gavėjai
1.1. Dalyvavote žaidimuose, akcijose, viktorinose (socialinėse erdvėse ir/arba mūsų renginių vietose) VšĮ
Indrės Sorokaitės Tinklinio Akademija
Pramoginių užsiėmimų organizavimo ir administravimo Vardas, pavardė, įrašo komentarai, įrašo pasidalinimai, informacija apie paspaudimus „patinka“ ir „sekti“ socialinio tinklo paskyroje, informacija apie reakcijas prie įrašų, nuotrauka, žinutė, žinutės gavimo laikas, žinutės turinys, žinutės priedai, atsakymas į žinutę, atsakymo į žinutę pateikimo laikas, informacija apie dalyvavimą renginiuose, informacija apie įvertinimą, nuotraukos ar video įrašai – jei jie yra skirti konkursui kaip viena iš dalyvavimo sąlygų 1 metai po laimėtojo paskelbimo datos Sutikimas (GDPR 6 str. 1 d. a.) Renginių ir veiklų organizavimo paslaugų teikėjai
1.2. Atlikote aktyvius veiksmus mūsų socialinių tinklų paskyrose (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Linkedin) VšĮ
Indrės Sorokaitės Tinklinio Akademija  (kai aktyvius veiksmus atliekate šios įstaigos socialinių tinklų paskyrose)
Asmeninių socialinių paskyrų administravimas Vartotojo vardas, įrašo komentarai, įrašo pasidalinimai, informacija apie paspaudimus „patinka“ ir „sekti“, informacija apie reakcijas prie įrašų, nuotrauka, žinutė, žinutės gavimo laikas, žinutės turinys, žinutės priedai, atsakymas į žinutę, atsakymo į žinutę pateikimo laikas, informacija apie dalyvavimą renginiuose, informacija apie įvertinimą, ir visa kita galima informacija pateikta Duomenų subjekto Socialinio tinklo teikėjas nustato duomenų saugojimo termimus. Rekomenduojame patikrinti atitinkamo socialinio tinklo privatumo politiką.
Mes atitinkamai savo socialinių tinklų nebeaktualius įrašus peržiūrime ir/arba šaliname periodiškai kas 6-12 mėnėsių.
Sutikimas (GDPR 6 str. 1 d. a.) Facebook Inc.,
Google Inc.,
Twitter Inc.,
Linkedin Inc.
1.2. Renginio metu buvote fotografuojamas ir/ar filmuojamas ir medžiaga buvo paviešinta VšĮ
Indrės Sorokaitės Tinklinio Akademija  (tais atvejais, kai dalyvaujate šios įstaigos renginyje)
Visuomenės informavimas Atvaizdas matomas fotografijoje, atvaizdas ir/ar garso įrašas video medžiagoje, renginys, renginio data 5 metai nuo paviešinimo datos Teisėtas interesas (GDPR 6 str. 1 d. f.) užfiksuoti ir reprezentaciniais tikslais panaudoti atvaizdus iš arenoje vykstančių renginių.
Sutikimas (tais atvejais, kai pozuojate nuotraukoms) (GDPR 6 str. 1 d. a.)
Fotografavimo paslaugų teikėjai
Facebook Inc.,
Google Inc.,
Twitter Inc., Linkedin Inc.

2.PARDUODAME JUMS PREKES AR PASLAUGAS

Eil. Nr. Kada tvarkomi Jūsų duomenys? Duomenų valdytojas Asmens duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Asmens duomenų saugojimo terminas Teisinis pagrindas Duomenų gavėjai
2.1. Pirkote mūsų teikiamas prekes ir/ar paslaugas VšĮ
Indrės Sorokaitės Tinklinio Akademija  (tais atvejais, kai perkate prekes ir paslaugas iš šios įstaigos)
Prekių/paslaugų pardavimas ir administravimas Vardas ir pavardė, el. paštas, tel. numeris, sąskaitos numeris, mokėta suma, prekė/paslauga, pirkimų istorija, sveikatos duomenys  3 metai nuo paskutinio pirkimo datos Sutartis GDPR 6 str. 1 d. b.) “Indrės Sorokaitės Tinklinio Akademija”
Facebook paskyrą

3.TEIKIAME JUMS INFORMACIJĄ APIE SAVO PASLAUGAS AR SIŪLOME JUMS PASLAUGAS

Eil. Nr. Kada tvarkomi Jūsų duomenys? Duomenų valdytojas Asmens duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Asmens duomenų saugojimo terminas Teisinis pagrindas Duomenų gavėjai
3.1. Raštu/telefonu pateikėte užklausą, prašymą ar skundą VšĮ
Indrės Sorokaitės Tinklinio Akademija
Išnagrinėti Jūsų užklausas, prašymus ar skundus Vardas ir pavardė, elektroninis paštas, tel. numeris, adresas, užklausa, prašymas ar skundas, informacija susijusi su pateikta užklausa, prašymu ar skundu 1 metai nuo pateikimo datos Sutikimas (GDPR 6 str. 1 d. a.) VšĮ
Indrės Sorokaitės Tinklinio Akademija
3.2. Sutikote gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus ir/ar naujienlaiškius VšĮ
Indrės Sorokaitės Tinklinio Akademija
Pateikti Duomenų subjektui tiesioginės rinkodaros pasiūlymus Vardas, pavardė, el. pašto adresas, informacija ar buvo atidarytas nusiųstas elektroninis laiškas, kokios aktyvios nuorodos buvo paspaustos ir kiti statistiniai duomenys 3 metai nuo sutikimo datos Sutikimas (GDPR 6 str. 1 d. a.)
LR Elektroninių  ryšių įst. 69 str. 1 d.
VšĮ
Indrės Sorokaitės Tinklinio Akademija

4.LANKOTĖS INTERNETINIAME „IS VOLLEY CAMP“ PUSLAPYJE

Eil. Nr. Kada tvarkomi Jūsų duomenys? Duomenų valdytojas Asmens duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Asmens duomenų saugojimo terminas Teisinis pagrindas Duomenų gavėjai
4.1. Apsilankėte „IS Volley Camp“ internetiniame puslapyje  VšĮ
Indrės Sorokaitės Tinklinio Akademija 
Internetinio puslapio administravimas Įrenginio informacija (ID), IP adresas, prisijungimo laikas, vietovės duomenys (jei sutinkate), sutikimo su slapukais informacija Priklausomai nuo pasirinktų ar nepasirinktų slapukų (daugiau informacijos pateikiama slapukų politikoje) Sutikimas (GDPR 6 str. 1 d. a.)
Sutartis (tais atvejais, kai naudojatės mobilia aplikacija pagal jos taisykles) (GDPR GDPR 6 str. 1 d. b.)
VšĮ
Indrės Sorokaitės Tinklinio Akademija 

5.KAI ATSTOVAUJATE MŪSŲ PARTNERIŲ ORGANIZACIJAI

Eil. Nr. Kada tvarkomi Jūsų duomenys? Duomenų valdytojas Asmens duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Asmens duomenų saugojimo terminas Teisinis pagrindas Duomenų gavėjai
5.1. Esate VšĮ
Indrės Sorokaitės Tinklinio Akademija  paslaugų/prekių tiekėjas, verslo partneris, kontaktinis atstovaujamos įmonės asmuo
VšĮ
Indrės Sorokaitės Tinklinio Akademija 
 VšĮ
Indrės Sorokaitės Tinklinio Akademija 
Verslo santykių administravimas
Informacija kuri pateikiama sudarant sutartį, įskaitant kontaktinę informaciją vardas, pavardė, el. paštas, tel. numeris, adresas, vizitinė kortelė, kontrahentų duomenys. Taip pat informacija apie rinkodaros pasirinkimus ir naujienlaiškius 10 metų nuo paskutinio pirkimo/paslaugos užsakymo datos Sutartis GDPR 6 str. 1 d. b.) -

SLAPUKŲ POLITIKA

Slapukas Slapuko tipas Renkami duomenys ir jų rinkimo tikslas Duomenų surinkimo momentas Slapuko galiojimo laikas Duomenų perdavimas trečiosioms šalims Duomenų tvarkymo taisyklės
_ga, _gat, _gid Statistiniai Google slapukai, skirti rinkti statistinius duomenis apie lankytojų srautus, jų veiksmus tnklapyje. Po statistikos slapukų patvirtinimo _gid, _gat: 1 diena
_ga: 2 metai
Perduodami Google https://policies.google.com/privacy?hl=lt
datr, fr, sb, _fbp Rinkodaros Facebook slapukai, skirti identifikuoti lankytojus, naršykles bei surinkti rinkodaros informaciją siekiant formuoti reklamų rodymo auditoriją. Renkami duomenys apie lankytojų elgesį tinklapyje ir reklamos parametrus. Po rinkodaros slapukų patvirtinimo fr, _fbp: 3 mėnesiai
datr, sb: 2 metai
Perduodami Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies
_gcl_au Rinkodaros Google AdSense slapukai, skirti sekti reklamos efektyvumą svetainėse, kuriose naudojamos jų paslaugos. Po rinkodaros slapukų patvirtinimo 3 mėn. Perduodami Google https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=lt

This website uses cookies. Please read the instructions for their use and confirm your consent.

Details about cookies and how to use them